Sanacija onečišćenoga tla
Kratica: IOP-18 Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 0(TJ) + 0(T) + 0(SJ) + 0(K) + 0(PK) + 15(S) + 0(PRJ) + 0(SP) + 0(IS) + 0(DS) + 0(PP) + 0(R)
Nositelji:
Izvođači:
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PRJ - Projektantske vježbe
SP - Stručna praksa
IS - Istraživački seminar
DS - Diskusijske skupine
PP - Predavanja na poslijediplomskim studijima
R - Radionice
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
K - Konstrukcijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
S - Seminar
* - Predmet se ne polaže