Poslijediplomski doktorski studij Inženjerstvo okoliša, Izborni predmeti za akademsku godinu 2021/2022

Semestar 1
[19038] IOP - izborna grupa predmeta > Student mora ispuniti uvjete iz svih izbornih grupa predmeta

[19031] IOP - Izborna grupa predmeta na razini studija > Student mora upisati samo jedan od ponuđenih predmeta
Šifra Predmet P V R ECTS
216482 Upravljanje okolišem 45 0 0 4.0
216483 Ekonomija okoliša 45 0 0 4.0
216484 Politika zaštite okoliša 30 15 0 4.0
216760 Moralno-etički pristup okolišu 45 0 0 4.0
216762 Ekološki modeli 35 10 0 4.0
216789 Korporacijski sustavi upravljanja okolišem 45 0 0 4.0
216790 Komunikacija i edukacija u zaštiti okoliša 30 15 0 4.0
[19032] IOP - Izborna grupa predmeta: moduli > Student mora upisati 4 od ponuđenih predmeta
Šifra Predmet P V R ECTS
216814 Izotopna hidrokemija 30 30 0 5.0
216821 Financiranje obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti 30 30 0 5.0
216801 Upravljanje kvalitetom zraka 45 15 0 5.0
216798 Okolišna forenzika 45 15 0 5.0
216804 Podpovršinska istraživanja 30 30 0 5.0
216805 Geofizika u inženjerstvu okoliša 30 30 0 5.0
216810 Urbano rudarstvo 30 30 0 5.0
216822 Održivo planiranje gradova i niskougljični urbani razvoj 30 30 0 5.0
216806 Geotehnologija u zaštiti okoliša 45 15 0 5.0
216807 Zaštita okoliša pri eksploataciji mineralnih sirovina 30 30 0 5.0
216802 Zelena analitička kemija 30 30 0 5.0
216809 Geotehnika inženjerstva okoliša 30 30 0 5.0
216799 Senzori za zaštitu okoliša 30 30 0 5.0
216818 Utjecaj ekstremnih hidroloških događaja na okoliš 30 30 0 5.0
216803 Ekotoksikologija 30 30 0 5.0
216800 Sanacija onečišćenoga tla 30 30 0 5.0
216808 Satelitske misije 30 30 0 5.0
216819 Geotermalna energija 30 30 0 5.0
216812 Upravljanje i zaštita vodnih resursa 30 30 0 5.0
216816 Urbani i ruralni vodni sustavi 15 45 0 5.0
216823 Energija u zgradama 30 30 0 5.0
216811 Utjecaj klimatskih promjena na vodne sustave 30 30 0 5.0
216796 Staništa Hrvatske 10 50 0 5.0
216797 Ekološko inženjerstvo 10 50 0 5.0
216813 Okolišna hidrogeologija 30 30 0 5.0
216817 Priprema vode za ljudsku potrošnju 30 30 0 5.0
216820 Nove tehnologije obnovljivih izvora energije 30 30 0 5.0
216824 Termodinamika okoliša 30 30 0 5.0
216815 Kakvoća vode u okolišu 15 45 0 5.0
216791 Cirkularna ekonomija u gospodarenju otpadom 30 30 0 5.0
216792 Mehaničko biološka obrada i trajno zbrinjavanje otpada 15 45 0 5.0
216793 Gospodarenje otpadom u svijetu 30 30 0 5.0
216794 Energetska oporaba i termičko zbrinjavanje otpada 45 15 0 5.0
216795 Recikliranje i zbrinjavanje polimera 30 30 0 5.0
Legenda
P - Predavanja
V - Vježbe
R - Znanstveni radovi
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje